Om stiftelsen

Stiftelsen Stockholms Folkhögskola har Folkuniversitetet som huvudman. Vi arbetar med folkbildning, vars idégrund betonar bildningens egenvärde och samspelet mellan människor.

Folkbildningen är fri och frivillig. I kunskapsprocessen står deltagaren i centrum och kurserna utformas utifrån det. Utbildningen ska uppmuntra deltagare och lärare att ge av sin egen potential. Viktiga ingredienser är relationsinriktad pedagogik, dialog och kommunikation, entusiasm och engagemang. Individens lärande fortsätter under hela livet och folkhögskolan ska vara en viktig del av det livslånga lärandet.

Stiftelsen Stockholms Folkhögskola består av tre folkhögskolor: 

Våra folkhögskolor har delvis olika profil och karaktär men delar samma ambition att höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, stärka och utveckla demokratin samt öka intresset för kulturlivet. De tre folkhögskolorna är fristående men samverkar på en rad områden – administrativt, pedagogiskt samt gällande projekt och uppdragsutbildningar.


Vill du komma i kontakt med oss?

Rektor Skarpnäck
Kajsa Jungnelius
08 – 586 471 01

Rektor Sundbyberg
Marc Harding
076-7806039

Rektor Södra Stockholm
Gunnar Elvin
070-450 87 48