Kontaktinfo

Sundbybergs Folkhögskola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss.

Här skaffar du dig kunskaper för fortsatta studier och arbetsliv. Du blir medveten om din egen förmåga och stärker dig själv. Vår grundidé bygger på att varje deltagare ska bli sedd. Det är därför din närvaro är så viktig. Skolan har en interkulturell och skapande inriktning. Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter och en dramasal. Till Sundbybergs Folkhögskola kommer du på 20 minuter från T-Centralen. 

Kurserna har tre olika inriktningar

Allmän kurs på motsvarande grundskole- eller gymnasienivå är ett alternativ till Komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller andra högre studier.

Allmän kurs med svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Särskild kurs med estetisk och skapande inriktning inom film, skrivande och teater samt yrkesutbildning inom socialpedagogik.